FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antecedent

antecedent (lat.)

- predchádzajúci; príčina, podmienka, dôvod, premisa. Opak: konzekvent.