FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Anamnéza (platon)

anamnéza ( Platon) = rozpamätávanie sa (Platon)

Duša (9) je podľa Platona spriaznená s ideami (9) a podobá sa im. Pre vstupom do pominuteľného tela (9) nazerala idey. Duchovne nazreté sa však pri vstupe do tela zasunulo zmyslovosťou. Očistením (KATHARSIS) od pohrúženosti do zmyslov (vystúpením z jaskyne zdania) si možno znovu spomenúť (ANAMNESIS) na pôvodne dušou nazerané idey. Pravé poznanie (9) sa uskutočňuje týmto rozpamätávaním sa (anamnézou), pričom zmyslové vnímanie je iba jeho vonkajším podnetom (cf. L55;44).