FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akt vedomia

akt vedomia

- aspekt diania vedomia, ktorého pojem závisí od toho, aké významové útvary intervenujú v úvahách filozofov, psychológov, informatikov, lingvistov a pod. o ňom. Napríklad v Husserlových úvahách o akte vedomia plnia rozhodujúcu úlohu dva pojmy: pojem zážitku a pojem intencionality; v súlade s tým aj Husser definuje akt vedomia ako intencionálny zážitok vedomia (intentionales Bewu3t- seinserlebnis).