FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akreditácia

akreditácia

- potvrdenie o splnení podmienok požadovanej kvality vzdelávania poskytovaného školou ( vzdelávacou inštitúciou). Akreditáciu vydávajú n základe posúdenia vzdelávacích programov, podmienok ich realizácie a ďalších okolností, ktoré poskytujú záruky pre zabezpečenie zodpovedajúcej kvality vzdelávania poskytovanej školou ( L1039;19).