FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inštitúcia vzdelávacia

inštitúcia vzdelávacia

- prvok vzdelávacieho systému. Hlavnou funkciou a obsahom činnosti vzdelávacích inštitúcií je poskytovať vzdelávanie určitým skupinám populácie. Vzdelávacie inštitúcie zriaďuje štát, cirkvy, súkromné právne osoby, nadácie, podniky, miestne komunity a i. ( L1039;271-272).