FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Ainesidémos

Ainesidémos z Knóssu na ostrove Kréta (1. stor.pr.n.l.)

- grécky filozof, žiak Pyrrhona, stúpenec skeptických predstaviteľo platónovskej Akadémie, predstaviteľ mladšieho skepticizmu. Vyučoval Alexandrii.

Poznanie nie je možné, pretože proti každému tvrdeniu možno postaviť iné tvrdenie, ktoré mu protirečí. Preto sa treba zriecť tvrdení, čo navyše otvára cestu k pôžitku.