FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aferentácia situačná

aferentácia situačná (lat.)

- súhrn podnetov z prostredia, ktoré nachádzajú svoju odozvu v centrálnej nervovej sústave v určitej štruktúre podráždenia, ktorá buď už spočíva v dedičnej štruktúre, alebo ju vytvorila skúsenosť.

Situačná aferentácia predstavuje na úrovni zmyslovych pocitov do určitej miery istý druh Kantovho a priori a napomáha prípravu účelnej reakcie na dan situáciu vo vonkajšom svete.

Situačná aferentácia je podstatnou súčasťou spätnej aferentácie.