FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Adelard z bathu

Adelard z Bathu (ok. 1090 Bath pri Bristole - po 1160)

- anglický filozof prírody, predstaviteľ scholastiky, prostredníctvom ktoréh sa škola v Chartres zoznámila s arabskou matematikou, geometriou a astronómiou. Vďaka nemu (i Konštantínovi Africkému) sa veľa pozornosti v Chartres venovalo Lucretiovi a Demokritovej atomistike. Adelard rozlíšil filozofiu ako vedu o svete (filokozmiu) a filozofiu ako vedu pestovanú na pôde humanistických disciplín (filozofia): toto malo pre školu v Chartres ďalekosiahle teoretické i metodologické dpsledky ( L23;229).Adelard z Bathu>