FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Adaptácia

adaptácia

- proces, ktorým sa organizmus prispôsobuje a prípadne vzdoruje podmienka prostredia, v ktorom žije. Prispôsobenie sa odohráva morfologickými a fyziologickými zmenami ( L217;44).

Termín adaptácie je širší než termín adjustácie.adaptácia>