FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abandon

abandon (fr.)

- v práve: zrieknutie vlastníckeho práva alebo majetku; pri poistení námornej doprave: zrieknutie stroskotanej lode v prospech poisťovne; v colnom styku: prenechanie tovaru štátu za ohlásenú cenu namiesto zaplatenia cla ( L163;27).