FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

Novinky vo FILITe na Internete

1. 7. 1999 Oficiálne sprístupnenie FILITu na Internete
8. 12. 1999 Sprístupnenie časti Inojazyčná filozofická terminológia
9. 2. 2000 Poznámka k heslu Big bang [Marián Vidovenec]
10. 8. 2000 Poznámka k heslu princíp falzifikácie (Popper, K. R.) [Peter Jedlička]
9. 10. 2000 FILIT 4.0 s vyhµadávaním [Peter Chodelka]
12. 7. 2006 Heslo Kafka, B. [Karol Schonwiesner]