FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Mahábhárata l912

Mahábhárata L912

- Veľké rozprávanie o Bharatovcoch - staroindický sanskritský epos približne zo 4. stor. pred n. l. - 4. stor. n. l., ktorý Indovia pripisujú legendárnemu Vjásovi.

Asi 100 000 dvojverší kombinovaných s prózou, rozdelených do 18 kníh, opisuje bratovražedný boj, v ktorom sa vyhubil temer celý kmeň Bharatovcov. Okolo neho sa postupne nahromadili zlomky iných hrdinských spevov a cyklov. Obľúbenú Mahábháratu pretvárali brahmani a vkladali do nej rozprávkové legendy o moci askétov a o sile obete.

Ďalší tematický okruh tvorí asketická poézia, kde mudrci a askéti rozprávajú hrdinom bájky a príbehy, aby ich odvrátili od nepremysleného konania. V epose sú aj dlhé pasáže o zákonoch, politike, povinnostiach vládcov a o filozofii, napr. Bhagavadgíta v 6. knihe.