FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Bhagavadgíta l913

Bhagavadgíta L913

Vydania:

Bhagavad-Gítá. Pŕel. P. Maternová. České Budějovice, Klub jogínu 1968. 136 s.

- Spev Vznešeného, Spev svätého - staroindické filozoficko-náboženské dielo, asi 3. stor. pr. n. l., súčasť Mahábháraty; biblia ("hinduistický Nový zákon") alebo posvätný text hinduizmu, ktorý pojednáva o samozjavení Krišnovom a podáva poetické poučenie o morálke a sámkhja-joge. Jedna z eticky najproblematickejších svätých kníh ľudstva ( L61;195 L434;39 L749;510 L715;83).

Filozoficko-náboženská kocepcia vyložená v Bhagavadgíte je "dôležitý a výrečný medzník na ceste typického hinduistického synkretizmu" ( L61;196).

--------------------
Bhagavadgíta L913>