FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Desatoro

Desatoro (gr. dekalóg)

- "desať slov".

Podľa Biblie ústredná časť Mojžišovho zákona, zbierka zákonov vyrytých na dvoch kamenných tabuliach, ktoré pochádzajú od boha a ktoré vyhlásil Mojžiš pri príležitosti uzavretia zmluvy (SZ) na vrchu Sinaj.

Zachovali sa dva varianty Desatora (2M 20,1-17; 5M 5,6-22). Obidva varianty boli dopľňané. Pôvodný variant Desatora, ktorý obsahoval povinnosti človeka voči bohu a blížnym prevažne v podobe zákazov (napr. "Nezabiješ!"), bol vari ešte stručnejší ( L50; 42).