Zuzana Černeková

Zuzana Černeková
Meno: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
odborný asistent, vysokoškolský učiteľ
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: Zuzana.Cernekova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

Letný semester:

Výskum

  • spracovanie obrazu a videa, počítačové videnie

Publikácie

(Presmerované z Zuzana Cernekova)