Peter Gergeľ

Peter Gergeľ – fotografia
Meno: Mgr. Peter Gergeľ
doktorand
Telefón: 442
Email: peter.gergel@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-5
Adresa: Mgr. Peter Gergeľ
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

Letný semester:

Výskum

  • Výpočtová neuroveda
  • Neurónové siete
Revision as of 07:46, 12 August 2019 by Gergel (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)