Peter Gergeľ

Peter Gergeľ
Meno: Mgr. Peter Gergeľ
doktorand
Telefón: 442
Email: peter.gergel@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-5
Adresa: Mgr. Peter Gergeľ
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • Výpočtová neuroveda
  • Neurónové siete
Revision as of 20:57, 5 April 2016 by Gergel (Talk | contribs)