Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 +
Zimný semester:
 +
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-304_15.html Úvod do umelej inteligencie]
 +
 +
Letný semester:
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/ Neurónové siete]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/ Neurónové siete]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/JAVA/ Programovanie (4) - Java]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/JAVA/ Programovanie (4) - Java]

Revision as of 11:23, 5 September 2016

Peter Gergeľ

Peter Gergeľ – fotografia
Meno: Mgr. Peter Gergeľ
doktorand
Telefón: 442
Email: peter.gergel@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-5
Adresa: Mgr. Peter Gergeľ
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

Letný semester:

Výskum

  • Výpočtová neuroveda
  • Neurónové siete