Any.gif
Meno: Mgr. Lukáš Gajdošech
doktorand
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Miestnosť: I4
Adresa: Mgr. Lukáš Gajdošech
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Letný semester


Výskum

Publikácie

Revision as of 17:40, 27 September 2021 by Gajdosech (Talk | contribs)