Lukáš Gajdošech

Lukáš Gajdošech – fotografia
Meno: Mgr. Lukáš Gajdošech
doktorand
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Email: lukas.gajdosech@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I4
Adresa: Mgr. Lukáš Gajdošech
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://www.st.fmph.uniba.sk/~gajdosech2/master.php

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

Computer Vision, Point Cloud Processing, Machine Learning

Publikácie