Line 4: Line 4:
 
   | image    = kucerova_julia.jpg  
 
   | image    = kucerova_julia.jpg  
 
   | section  =  
 
   | section  =  
   | position = asistent
+
   | position = odborný asistent
 
   | phone    =   
 
   | phone    =   
 
   | room    = I 4
 
   | room    = I 4

Latest revision as of 11:26, 29 January 2016

Júlia Kučerová

Júlia Kučerová
Meno: RNDr. Júlia Kučerová, PhD.
odborný asistent
Email: kucerova@sccg.sk
Miestnosť: I 4
Adresa: RNDr. Júlia Kučerová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Konzultačné hodiny

dohodou

Výučba

Výskum

  • detekcia významných oblastí v obraze a jej aplikácie

Publikácie