Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Martin Madaras
Cvičiaci
Lukáš Gajdošech

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

 • 21.09. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) and invited lecture by Andrej Vidak
 • 28.09. History of AR slidy
 • 5.10. Hardware slidy
 • 12.10. TBA
 • 19.10. TBA
 • 26.10 TBA
 • 2.11. Holiday?
 • 9.11. TBA
 • 16.11. TBA
 • 23.11. TBA
 • 30.11. Martin Madaras
 • 7.12. Martin Madaras
 • 14.12. Final Exam


Labs

Tabuľka s hodnotením

Termíny

 • 03.10. - vyplnený dokument so špecifikáciou projektu (vo dvojiciach)
 • 07.11. - demo verzia projektu, základné mechaniky "vertical slice"
 • 05.12. - odovzdanie finálnej verzie projektu

23.09. - 1. Týždeň

30.09. - 2. Týždeň

07.10. - 3. Týždeň

 • Pokračovanie AR Forest aplikácie s použitím VuforiaAR z minulého týždňa.
 • C# skripty s Update/Start metódami, ray casting, fyzika v Unity, prefaby original vs. variant s dedičnosťou.

14.10. - 4. Týždeň

 • Exkurzia FT Lab, vyskúšanie Oculus Rift a Oculus Rift S, populárne hry a aplikácie
 • Prehliadka a úprava VR projektu v Unity - VR Escape Room


Revision as of 10:21, 6 October 2021 by Haladova (Talk | contribs)