Line 55: Line 55:
 
Lecture program:  
 
Lecture program:  
 
* 21.09. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) and invited lecture by Andrej Vidak  
 
* 21.09. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) and invited lecture by Andrej Vidak  
 
+
*28.09. History of AR
 
<!---
 
<!---
  

Revision as of 12:59, 23 September 2021

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Martin Madaras
Cvičiaci
Lukas Gajdosech

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

  • 21.09. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) and invited lecture by Andrej Vidak
  • 28.09. History of AR


Labs