m (24.09.2020 Introduction)
 
(79 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 12: Line 12:
 
;Prednášajúci
 
;Prednášajúci
 
:[[Zuzana Berger Haladova|Zuzana Berger Haladová]]
 
:[[Zuzana Berger Haladova|Zuzana Berger Haladová]]
 +
:[[Martin Madaras|Martin Madaras]]
 +
 
;Cvičiaci
 
;Cvičiaci
:[[Adam Riecicky|Adam Riečický]]
+
:[[Lukas Gajdosech|Lukáš Gajdošech]]
  
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
Line 44: Line 46:
 
|}
 
|}
  
 +
==Zdroje==
 +
[https://is.muni.cz/el/1433/podzim2015/PA198/um/59482554/Spatial_Augmented_Reality.pdf Kniha Spatial AR Bimber-Raskar]
  
 
= Organizácia výučby =
 
= Organizácia výučby =
Line 50: Line 54:
  
 
Lecture program:  
 
Lecture program:  
* 30.09. Introduction+ Motivation   
+
* 21.09. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) and invited lecture by Andrej Vidak
 +
*28.09. History of AR [https://docs.google.com/presentation/d/1ZZRJ4EkMgZdvPWIYmnFeUnJkkLGQ36bv1Ol8uO3wFp4/edit?usp=sharing slidy]
 +
*5.10. Hardware [https://docs.google.com/presentation/d/1l8ameMoaOGjkBTdCYR3ZY8ISnYA4oV_jGHaGa0iQa_E/edit?usp=sharing slidy]
 +
*12.10. Ivan Polasek: Kolaborativny vyvoj vo VR a softverova vizualizacia v AR/VR
 +
*19.10. Hardware II [https://docs.google.com/presentation/d/1l8ameMoaOGjkBTdCYR3ZY8ISnYA4oV_jGHaGa0iQa_E/edit?usp=sharing slidy]
 +
*26.10 Tracking [https://docs.google.com/presentation/d/1WyBXyOrjcpiiuFeZwpFLILLAbtYxEvOjNh5WTdWcDL0/edit?usp=sharing slidy]
 +
*2.11. Holiday? (Interaction) watch video [https://www.youtube.com/watch?v=Fq0Zw2l-GqU&t=4787s part3] pre zaujimavost pozrite aj [https://www.youtube.com/watch?v=m2etykyizFk&t=1s part2], [https://www.youtube.com/watch?v=ZF8fqVax-wI&t=151s part1]
 +
*9.11. Tracking II, Visual Coherence [https://docs.google.com/presentation/d/1VW5Xckgh_q7wDQ0lV94libop16iD-oXlG03YmyOlM1o/edit#slide=id.gcb659d5fe4_0_30 slidy]
 +
*16.11. Augmented reality [https://docs.google.com/presentation/d/1jiIm5XXLb7OnKJ5Dk8WzNmNVh5wEq5C3rFBWBS6fAvM/edit?usp=sharing slides]
 +
*23.11. Visualisation, Deep Nets for VR/AR  [https://docs.google.com/presentation/d/1eErYPlQP0vY0Pha4M16ePy4VE6jc2KOYWBqaAfwXEZQ/edit?usp=sharing slides]
 +
*30.11. Martin Madaras
 +
*7.12. Martin Madaras
 +
*14.12. Final Exam
 +
<!---
 +
 
 +
* 30.09. Motivation, VR History [https://docs.google.com/presentation/d/1sbUX8blR1VhM6WjYfc_2fVYd5bxK1QmF4K9JViFRlcs/edit?usp=sharing part1 ][https://docs.google.com/presentation/d/1ZZRJ4EkMgZdvPWIYmnFeUnJkkLGQ36bv1Ol8uO3wFp4/edit?usp=sharing part2 ]
 +
* 7.10. Hardware 1 [https://slides.komododecks.com/HardwareDisplays-1-f05qEUID lecture] [https://docs.google.com/presentation/d/1l8ameMoaOGjkBTdCYR3ZY8ISnYA4oV_jGHaGa0iQa_E/edit slides]
 +
*14.10. Hardware 2 [https://slides.komododecks.com/c1a469fc-05ed-40f0-a10d-5af7a81db8a2 lecture]
 +
*21.10. Martin Madaras - [https://docs.google.com/document/d/1G64-cV397p9pbJVUf7fCxM2MGvU3N19s8gdIkXEGTxk/edit?usp=sharing intro_doc] [https://youtu.be/3gIxcFXCmKE 1-Transformations] [https://youtu.be/Z9ffuobNoSs 2-Mocap] [https://youtu.be/uZETbWmf8u8 3-3DScanning]
 +
* 28.10. Martin Madaras - QA call 11:30 - 12:30, gmeet: https://meet.google.com/xmq-mkjf-qos
 +
*4.11. Tracking [https://slides.komododecks.com/e1fff0ed-f922-4818-9276-22dbba10440e lecture] [https://docs.google.com/presentation/d/1WyBXyOrjcpiiuFeZwpFLILLAbtYxEvOjNh5WTdWcDL0/edit slides]
 +
*11.11. Konzultacie (MS Teams)
 +
*18.11. History of AR [https://slides.komododecks.com/29e5c82f-a0cb-48e3-a08b-6107652756c1 lecture] [https://docs.google.com/presentation/d/1jiIm5XXLb7OnKJ5Dk8WzNmNVh5wEq5C3rFBWBS6fAvM/edit?usp=sharing slides]
 +
*25.11. Tracking + Visual Coherence [https://slides.komododecks.com/965d891f-9f78-4613-96c8-200a789516ec lecture] [https://docs.google.com/presentation/d/1VW5Xckgh_q7wDQ0lV94libop16iD-oXlG03YmyOlM1o/edit slides]
 +
*2.12. Visualisation [https://slides.komododecks.com/10db8668-a958-4a50-8efd-10452f44057b lecture]
 +
Interaction (video from AR workshop) [https://m.youtube.com/watch?v=Fq0Zw2l-GqU&t=4780s video]
 +
*9.12. Konzultacie (MS Teams)
 
* 16.12. Final Exam (obligattory).
 
* 16.12. Final Exam (obligattory).
 +
 +
--->
  
 
<!---
 
<!---
[https://docs.google.com/presentation/d/1sbUX8blR1VhM6WjYfc_2fVYd5bxK1QmF4K9JViFRlcs/edit?usp=sharing lecture]
+
[qhttps://docs.google.com/presentation/d/1sbUX8blR1VhM6WjYfc_2fVYd5bxK1QmF4K9JViFRlcs/edit?usp=sharing lecture]
 
*2.10. History of Virtual Reality [https://docs.google.com/presentation/d/1ZZRJ4EkMgZdvPWIYmnFeUnJkkLGQ36bv1Ol8uO3wFp4/edit?usp=sharing lecture]
 
*2.10. History of Virtual Reality [https://docs.google.com/presentation/d/1ZZRJ4EkMgZdvPWIYmnFeUnJkkLGQ36bv1Ol8uO3wFp4/edit?usp=sharing lecture]
 
*9.10. Martin Madaras - Intro, VR Apps + Transformations
 
*9.10. Martin Madaras - Intro, VR Apps + Transformations
Line 76: Line 108:
  
 
--->
 
--->
 +
 
== Labs ==
 
== Labs ==
  
=== 24.09. Introduction ===
+
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHaiaKbqo8QvU7a90BLIOG2adY8iTaPV_3PvHQV6jAs/edit?usp=sharing Tabuľka s hodnotením]
  
: Labs introduction - [https://docs.google.com/presentation/d/1ITBoTgfdoXutoISfPodj-BbSL965SjC7_LP_bIYCgqg/edit?usp=sharing Slides]
+
=== Termíny ===
: Overview of Unity3D interface, Assets - [https://drive.google.com/file/d/1L_PeVNYQT47GvihINQn0egXKcDY3s-xV/view?usp=sharing Asset package for Labs]
+
* 03.10. - vyplnený [https://docs.google.com/document/d/16TygiTsh-ZQnSaSehH4WWMnPDWqaIbDcumzeStNqDHQ/edit?usp=sharing dokument] so špecifikáciou projektu (vo dvojiciach)
 +
* 07.11. - demo verzia projektu, základné mechaniky "vertical slice"
 +
* 05.12. - odovzdanie finálnej verzie projektu
  
; Deadline 13.10.2020
+
=== 23.09. - 1. Týždeň ===
: Fill out  [https://docs.google.com/document/d/1cQ_Ixo12jbCfX9JAYS6TX_h563466EOFlPeNkW5fFPE/edit?usp=sharing project specification template] and submit to adam.riecicky@fmph.uniba.sk
+
* Prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/Ed02au3GrZlEjLvyQUChdGkBzEaIt9PtQpn7cOYVSjxTdg?e=57DEmu
 +
* Úvod, prehľad termínov a náplne cvičení, dokument s návrhom projektu, ukážka existujúceho VR projektu s použitím Google Cardboard XR Plugin pre Unity 2020.3.18.
  
=== 1.10. Animations ===
+
=== 30.09. - 2. Týždeň ===
 +
* Prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/EVHiz6sy84BMq7bOhyGXVKwBMaeRL3xAkmCTvjNDI-L63A?e=D7fgqU
 +
* Prehľad používateľského rozhrania Unity, základne skripty v C#, ukážka a vytvorenie AR projektu s pluginom Vuforia, prehľad tém projektov z minulých rokov.
  
: Prefab variants, more scripts, and animations
+
=== 07.10. - 3. Týždeň ===
 +
* Pokračovanie AR Forest aplikácie s použitím VuforiaAR z minulého týždňa.
 +
* C# skripty s Update/Start metódami, ray casting, fyzika v Unity, prefaby original vs. variant s dedičnosťou.
 +
* Hotové cvičenie: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ESWXxfKMn5xGmz-gicqOZi4B3SVr9Rw613dK_EXOQ-Ol4w?e=l3hdjd
  
<!---
+
=== 14.10. - 4. Týždeň ===
 +
* Exkurzia FT Lab (dole pri knižnici), vyskúšanie Oculus Rift, Oculus Rift S, CardboardVR, LG 3D TV a Hololens
 +
* Prehliadka a úprava VR projektu v Unity - [https://www.youtube.com/watch?v=RkGHadlkjZQ VR Escape Room]
 +
* BONUS NA DOMA: Aby ste nevypadli z tvorby v Unity, samostatne vypracujte projekt https://learn.unity.com/project/roll-a-ball. Ten síce nemá nič s AR ani VR, no pomôže Vám lepšie sa zorientovať v Unity. Kto mi do nedele 17.10.2021 pošle svoju implementáciou s podpisom autora (dorobte ľubovoľnú vlastnú feature - buďte kreatívni!ľ), môže získať bonus 0.5 bodu.
  
[https://www.humblebundle.com/software/unity-2019-bundle?hmb_source=navbar&hmb_medium=product_tile&hmb_campaign=tile_index_4 Unity on Humble bundle!]
+
=== 21.10. - 5. Týždeň a 28.10. - 6. Týždeň ===
 +
* Vytvorenie VR projektu s použitím Cardboard XR Plugin od základu.
 +
* Použitie ďalších nástrojov v editore Unity: layers, tags, virtuálne kamery.
 +
* Prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ES7-_cmbVpFNgp0lf9tLmMEBNcfcRZeG9PrpuDRd2pqS3w?e=0Lh4br
  
Automatic  ''Build and Run'' process requires several permissions from your device:
+
=== 04.11. - 7. Týždeň ===
 +
* Demo Projektov
  
# Enabled ''Developer mode''
+
=== 11.11. - 8. Týždeň ===
# Enabled ''USB debugging''
+
* GUI elementy v Unity, manažment scén a levelov
# Enabled ''Install via USB''
+
* Prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ESH1i_EQoz9OszrLjSk6Zt0BDqae8k36bXrBUulaDjKCHQ?e=edP2MN
  
[https://www.google.com/search?q=android+enable+developer+options&oq=android+enable+developer+options&aqs=chrome..69i64j0l4j69i60.4367j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 How to unlock developer options on Android]
+
=== 18.11. - 9. Týždeň ===
 +
* Nahradenie virtuálnej kamery AR kamerou v Puzzle Kit projekte, ground plane
 +
* Animácie, particle efekty (oheň, voda...), oneskorené vykonávanie cez Invoke, coroutines v Unity
 +
* Prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ETjIUCPvCOpMpAWPAe-CekgBZokVjRwJiCtwV69oqX7x6g?e=pyb20J
  
[https://docs.unity3d.com/Manual/MobileInput.html Mobile device input]
+
=== 25.11. - 10. Týždeň,  02.12. - 11. Týždeň a  09.12. - 12. Týždeň===
 +
* inteligentné systémy, reinforcement learning v Unity
 +
* ML agenti vo VR
 +
* Prezentácia na 10. týždeň: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ERbgMk8MnCZDkhElkYK2boAB8x0YUYEcsRAg0LugNItFEQ?e=juGmOL
 +
* Prezentácia na 11. týždeň: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/EXOM7ZVudxFBuIGoMm7Ll2wBeztzUpOiiTTbKtm5rc1f6w?e=b8zYgs
  
==== 17.10.2019 Learning Unity #3 ====  
+
=== 16.12. - 13. Týždeň ===
 +
* prezentácie projektov, konzultácie
  
* Building applications for VR
+
<!---
* Using [https://unity3d.com/partners/vuforia Vuforia AR plugin for Unity]
+
* Project specification consultations
+
  
==== 24.10.2019 Learning Unity #4 ====  
+
=== 24.09. Introduction ===
  
* Prefab Variants
+
: Labs introduction - [https://docs.google.com/presentation/d/1ITBoTgfdoXutoISfPodj-BbSL965SjC7_LP_bIYCgqg/edit?usp=sharing Slides]
* GUI - [https://docs.unity3d.com/Manual/UIBasicLayout.html UI Layout]
+
: Overview of Unity3D interface, Assets - [https://drive.google.com/file/d/1L_PeVNYQT47GvihINQn0egXKcDY3s-xV/view?usp=sharing Asset package for Labs]
  
'''Deadline 7.11.2019''' Prepare 10min [https://docs.google.com/presentation/d/1bobLiWdJiNS_FVdxITgTGXHym8zOYLMl8q0QSMI2-BI/edit?usp=sharing project specification presentation] and present on the next lecture.
+
; Deadline 13.10.2020
 +
: Fill out  [https://docs.google.com/document/d/1cQ_Ixo12jbCfX9JAYS6TX_h563466EOFlPeNkW5fFPE/edit?usp=sharing project specification template] and submit to adam.riecicky@fmph.uniba.sk
  
==== 31.10.2019 Halloween ====
+
; Deadline 17.12.2020
 +
: Present application demo during labs. Your project should have some of the core mechanics implemented.
  
No lecture
+
; Deadline 31.1.2021
 +
: Final application submission. Reviewed and rated during the next week - individual presentations.
  
==== 7.11.2019 Project Specification Presentations ====  
+
=== 1.10. Animations ===
  
Each team will present their project idea.
+
: Prefab variants, more scripts, and animations.
  
==== 14.11.2019 What Reality? ====  
+
=== 8.10. Physics and Drill ===
  
Reality discussion about virtual topics.
+
: Rigid bodies, colliders and individual assignments.
  
==== 21.11.2019 Canceled ====  
+
=== 15.10. Building for Android and VR ===
  
Labs are canceled this week.
+
: Automatic  ''Build and Run'' process requires several permissions from your device:
  
==== 28.11.2019 Excursion to Holo-Lab ====  
+
# Enabled ''Developer mode'' - [https://www.google.com/search?q=android+enable+developer+options&oq=android+enable+developer+options&aqs=chrome..69i64j0l4j69i60.4367j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 How to unlock developer options on Android]
 +
# Enabled ''USB debugging''
 +
# Enabled ''Install via USB''
  
Excursion to the laboratory of holography will be at Matfyz.
+
: Use [https://developers.google.com/cardboard/develop/unity/quickstart Google Cardboard XR Plugin for Unity] for VR.
Meet at 13:10 in front of the room F2-167.
+
  
 +
=== 22.10. Creating AR Applications with Vuforia ===
  
==== 5.12.2019 Project Consulatations ====
+
: Vuforia enables easy AR application creation for Android and iOS.
  
Consult your ideas and issues.
+
: Follow installation and use instructions available [https://library.vuforia.com/articles/Training/getting-started-with-vuforia-in-unity.html here].
  
==== 12.12.2019 Canceled ====  
+
=== 03.12. Practical assignment ===
 +
: Create a minigame Bug Smack from [https://docs.google.com/document/d/1axfzZekq360NRuGgq-5xo53obp7t_sM0f2AyRuMGas4/edit?usp=sharing assignment document]
  
Labs are canceled this week.
+
--->
 +
 
 +
<!---
 +
* GUI - [https://docs.unity3d.com/Manual/UIBasicLayout.html UI Layout]
 +
 
 +
'''Deadline 7.11.2019''' Prepare 10min [https://docs.google.com/presentation/d/1bobLiWdJiNS_FVdxITgTGXHym8zOYLMl8q0QSMI2-BI/edit?usp=sharing project specification presentation] and present on the next lecture.
 +
 
 +
==== 28.11.2019 Excursion to Holo-Lab ====
 +
 
 +
Excursion to the laboratory of holography will be at Matfyz.
 +
Meet at 13:10 in front of the room F2-167.
  
 
==== 19.12.2019 Object Reconstruction ====  
 
==== 19.12.2019 Object Reconstruction ====  
Line 157: Line 227:
  
 
Final presentations of projects (with slides). A showcase of functional projects. Evaluation of projects and audience voting.
 
Final presentations of projects (with slides). A showcase of functional projects. Evaluation of projects and audience voting.
 
  
 
;INFO:  
 
;INFO:  
Line 164: Line 233:
 
Send me 5 euros/person for the VR Arena visit IBAN: SK17 7500 0000 0004 1184 6123
 
Send me 5 euros/person for the VR Arena visit IBAN: SK17 7500 0000 0004 1184 6123
 
;LABS: 40 points: 2 (Project proposal) + 10 (Half semester presentation)+ 28 (Full project). You need at least 50% from all stages (1+5+14).
 
;LABS: 40 points: 2 (Project proposal) + 10 (Half semester presentation)+ 28 (Full project). You need at least 50% from all stages (1+5+14).
 
 
* 1.10. FTLAB (Next to the library at pavilion of Informatics) excursion.
 
*8.10. Excursion to VR Arena
 
*15.10. Unity Tutorial
 
* 22.10. Unity + VUFORIA
 
*29.10. Holiday
 
*5.11. Excursion to Hologram Lab 14:00
 
*12.11. Unity + VUFORIA II. [https://www.youtube.com/watch?v=ElmzIq6stNI&t=172s video], Example of Half semester presentations [https://docs.google.com/presentation/d/1yqkQ7bcTtU0upA7efGoHrkuh6tJb9y2JXWA2XXMKOpA/edit?usp=sharing presentation]
 
* 19.10. MiniErasmus week Half Semester Presentations  (obligatory)
 
* 26.11. Hololens
 
* 3.12.  Change! Consultations in M153 from 13:10
 
*10.12. Change! Consultations in FTLAB 11:30- 12:50
 
*17.12. Final presentation of the projects  (obligatory) Example of presentation [https://docs.google.com/presentation/d/1gz8RP3EjBQ4dNnwKKbzQ7hqxOQrU8Yb9k5xBXZ6FZLg/edit?usp=sharing slides] F1-248. Create PDF of your presentation.
 
 
--->
 
--->

Latest revision as of 12:28, 2 December 2021

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Martin Madaras
Cvičiaci
Lukáš Gajdošech

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

 • 21.09. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) and invited lecture by Andrej Vidak
 • 28.09. History of AR slidy
 • 5.10. Hardware slidy
 • 12.10. Ivan Polasek: Kolaborativny vyvoj vo VR a softverova vizualizacia v AR/VR
 • 19.10. Hardware II slidy
 • 26.10 Tracking slidy
 • 2.11. Holiday? (Interaction) watch video part3 pre zaujimavost pozrite aj part2, part1
 • 9.11. Tracking II, Visual Coherence slidy
 • 16.11. Augmented reality slides
 • 23.11. Visualisation, Deep Nets for VR/AR slides
 • 30.11. Martin Madaras
 • 7.12. Martin Madaras
 • 14.12. Final Exam


Labs

Tabuľka s hodnotením

Termíny

 • 03.10. - vyplnený dokument so špecifikáciou projektu (vo dvojiciach)
 • 07.11. - demo verzia projektu, základné mechaniky "vertical slice"
 • 05.12. - odovzdanie finálnej verzie projektu

23.09. - 1. Týždeň

30.09. - 2. Týždeň

07.10. - 3. Týždeň

14.10. - 4. Týždeň

 • Exkurzia FT Lab (dole pri knižnici), vyskúšanie Oculus Rift, Oculus Rift S, CardboardVR, LG 3D TV a Hololens
 • Prehliadka a úprava VR projektu v Unity - VR Escape Room
 • BONUS NA DOMA: Aby ste nevypadli z tvorby v Unity, samostatne vypracujte projekt https://learn.unity.com/project/roll-a-ball. Ten síce nemá nič s AR ani VR, no pomôže Vám lepšie sa zorientovať v Unity. Kto mi do nedele 17.10.2021 pošle svoju implementáciou s podpisom autora (dorobte ľubovoľnú vlastnú feature - buďte kreatívni!ľ), môže získať bonus 0.5 bodu.

21.10. - 5. Týždeň a 28.10. - 6. Týždeň

04.11. - 7. Týždeň

 • Demo Projektov

11.11. - 8. Týždeň

18.11. - 9. Týždeň

25.11. - 10. Týždeň, 02.12. - 11. Týždeň a 09.12. - 12. Týždeň

16.12. - 13. Týždeň

 • prezentácie projektov, konzultácie