m
Line 31: Line 31:
 
< 50 percent - Fx.<br>
 
< 50 percent - Fx.<br>
  
 +
<!--
 
body za jednotlivé úlohy:
 
body za jednotlivé úlohy:
  
Line 65: Line 66:
 
  EE:    aspoň 39.5
 
  EE:    aspoň 39.5
  
 +
-->
  
 
== Sylabus ==
 
== Sylabus ==
Line 74: Line 76:
 
* Servlety, technológie Java EE: JSF, Websocket, JPA, JMS, Webové služby REST, SOAP, Batch, Spring
 
* Servlety, technológie Java EE: JSF, Websocket, JPA, JMS, Webové služby REST, SOAP, Batch, Spring
  
 +
== Denníček 2020 ==
  
 +
* 18.feb: networking in Java
 +
* 19.feb: [dai.fmph.uniba.sk/courses/java2/VravServer.java VravServer.java] - start of homework
 +
 +
 +
<!--
 
== Denníček 2019 ==
 
== Denníček 2019 ==
  
Line 95: Line 103:
 
* 14.maj:
 
* 14.maj:
 
* 15.maj:
 
* 15.maj:
 +
 +
-->
  
 
== Literatúra ==
 
== Literatúra ==

Revision as of 20:03, 19 February 2020

Pokročilé programovanie v Jave (Java EE) 2-AIN-131

2018/2019, jarný semester

Voliteľný predmet zameraný na prehĺbenie zručností a vedomostí o jazyku Java.
Kurz voľne nadväzuje na základný kurz javy Programovanie (4).

(stránka z predchádzajúcich rokov)

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk

Kurz

Streda 8:10 a Štvrtok 9:50, vždy miestnosť F1-248

Hodnotenie

Okolo 10 úloh s dotáciou okolo 10 bodov (L.I.S.T.) Možnosť získať prémiové body za ďalšie úlohy/malé prémiové projekty.

100-90 percent - A
90-80 percent - B
80-70 percent - C
70-60 percent - D
60-50 percent - E
< 50 percent - Fx.


Sylabus

 • Sieťové aplikácie client/server
 • Distribuované výpočty
 • Využitie technológií XML v Jave
 • Práca s databázami z Javy
 • Servlety, technológie Java EE: JSF, Websocket, JPA, JMS, Webové služby REST, SOAP, Batch, Spring

Denníček 2020

 • 18.feb: networking in Java
 • 19.feb: [dai.fmph.uniba.sk/courses/java2/VravServer.java VravServer.java] - start of homework


Literatúra

 • Java EE 8 Tutorial
 • JAVA EE 7 wtih GlassFish 4 Application Server (David Heffelfinger), Packt Publishing 2014
 • Java EE 7 Essentials (Arun Gupta), O'Reily, 2013
 • The Java EE 7 Tutorial, vol1, vol2 (Eric Jendrock, Ricardo Cervera-Navarro, Ian Evans, Kim Haase, William Markito), Oracle, 2014
 • Java a XML pro Javu 5 i 6 (Pavel Herout), v knižnici
 • Sun Certified Enterprise Architect for Java EE, Study Guide, 2nd ed. (Mark Cade, Humphrey Sheil)
 • Príklad hotovej aplikácie Domácnosť