Algoritmy umelej inteligencie v robotike 2-AIN-235

2020/2021, Letný semester

Na kurze preberieme vybrané algoritmy pre inteligentné robotické systémy a študenti získajú priamu praktickú skúsenosť s experimentálnou robotikou v simulácii i s reálnymi robotmi.

Ak nie ste v MS Teams, tak volajte 0915772685.

(stránky z predchádzajúcich rokov)

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk

Kurz

Štvrtok 11:30 I-8 a Streda 16:30 FT-LAB

Hodnotenie

Písomný test na konci semestra: 50 bodov (minimum: 25 bodov)
Cvičenia (aktívna účasť): 20 bodov
Projekt: 30 bodov (min. 15 bodov)

100-90 - A
90-80 - B
80-70 - C
70-60 - D
60-50 - E
< 50 - Fx.

Denníček

 • 17 feb: Úvod do AI Robotiky, cvičenie: pravdepodobnostná lokalizácia
 • 24.feb: Monte-Carlo Localization, Bayesian Robot Programming, cvičenie: NXT - úvod
 • 3.mar: LCS, cvičenie: NXT - programovanie
 • 10.mar: NEAT, cvičenie: Arduino
 • 17.mar: ER, MOEA, CMA ES, cvičenie: NXT, Arduino
 • 24.mar: On-line evolution, co-evolution, Fly algorithm, cvičenie: článok Nordin, Banzhaf - Khepera GP
 • 31.mar: BBR, cvičenie: vybratý článok z SAB zborníku
 • 7.apr: MDPs, POMDPs, cvičenie: simulácia POMDP


Literatúra

 • Nolfi: Behavioral and Cognitive Robotics An adaptive perspective, CNR-ISTC, 2021
 • Murphy: Introduction to AI Robotics, MIT Press, 2000
 • Thrun, Burgard, Fox: Probabilistic Robotics, MIT Press, 2005.
 • Dudek, Jenkin: Computational Principles of Mobile Robotics, Cambridge Univ. Press, 2000
 • Kortenkamp, Bonasso, Murphy, Artificial Intelligence and Mobile Robots, MIT Press, 1998
 • Nehmzow, Mobile Robotics: A Practical Introduction, Springer, 2000
 • Bruce, Green, Georgeson: Visual Perception, 4th ed, Psychology Press, 2003.
 • Nolfi, Floreano: Evolutionary Robotics, MIT Press, 2000
 • Kalaš, Tridsať rokov svetovej robotiky, Vydavatelstvo STU, 2006


Revision as of 21:05, 13 April 2021 by Petrovic (Talk | contribs)