m
 
Line 4: Line 4:
 
Prihláste sa na [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ tréningovú obajobu]
 
Prihláste sa na [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ tréningovú obajobu]
  
{| border="1" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
{| class="alternative" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
| ||školiteľ||téma
 
| ||školiteľ||téma

Latest revision as of 22:56, 22 June 2015

Štvrtok, 09:50, I-23, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

Prihláste sa na tréningovú obajobu

školiteľ téma 19.
2.
26.
2.
5.
3.
12.
3.
19.
3.
26.
3.
9.
4.
16.
4.
23.
4.
30.
4.
7.
5.
14.
5.
21.
5.
Bohumel Branislav Michal Kováč Všeobecná abstraktná reprezentácia hier alebo niečo také + + p - + - p + + + - p + ok
Doležílková Natália Ľubomír Salanci Prostredie na rozvoj algoritmického riešenia problémov + - + p - + - p + + p + -
Ďurisová Natália Monika Tomcsányiová Návrh a implementácia systému na tvorbu webových edukačných aplikácií + + p + - + - p + p - + + ok
Dúc Jozef František Gyarfáš Vývojové prostredie pre online programovanie v skupine + + p + + p - + p + + - + ok
Gallik Daniel Martin Gallik Webové rozhranie na centrálne monitorovanie infúzií + + p - + + p + - - + p + ok
Gerbóc Štefan Ľubomír Salanci Prostredie na prácu s klávesnicou + + - p + + p + + + p + + ok
Grund Adam Ľudmila Jašková Strojopis pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ - + + p + + - - p + - - - x
Hornáčková Barbora František Gyarfáš Cestovateľský denník + + + p + - + p + - p - + ok
Ivan Róbert Mária Markošová Vývoj webových aplikácii pre ľudí bez programovacích znalostí - + + p + - - p + + + p +
Jankovič Erik Pavel Petrovič 3D mapovanie chôdzou + + + + p - - - - - - - - x
Jančovič Matúš Ľudmila Jašková Softvérové prostredie na podporu výučby fyziky pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ + + + p + - + p + - + p + ok
Jonis Marián Pavel Petrovič Výukový program demonštrujúci fyzikálny princíp + + + - p + - p + + - p + ok
Kováč Matúš Ľudmila Jašková Programovacie prostredie pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ - + + + p + - p + - + + - ?