Tréningová obhajoba bakalárskej práce

Termíny sú v stredu 12.6. od 8:00 do 16:20, okrem okna 11:20-12h, na jedného 20 minút, miestnosť I-8.
(do AISu sa netreba prihlasovať)

Zadajte novú registráciu:

Meno:

Deň: Čas:

Vaše heslo na zrušenie registrácie:
   Ak neskôr chcete registráciu zrušiť, toto heslo budete potrebovať
   hint: použite svoje telefónne číslo

Doteraz sa registrovali: