Štvrtok, 09:00, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

Prihláste sa na tréningovú obajobu

školiteľ téma 19.
2.
26.
2.
5.
3.
12.
3.
19.
3.
26.
3.
9.
4.
16.
4.
23.
4.
30.
4.
7.
5.
14.
5.
21.
5.
Dobiáš Dominik Jozef Šiška Tvorba zápletiek v dobrodružných hrách + p + + + P + - + + - R +
Križan Ferdinand Marek Nagy Simulátor TCP/IP protokolu + + - p - P + + + + + R +
Lamoš Rastislav Kamil Maráz Performance and Speed Optimisations of WordPress-Based Web Applications and its Underlying Server Stack + + + p P + + + - + + - R
Masár Branislav Jozef Šiška Plánovanie trás s dodatočnými kritériami + + p + + + P + + + R + +
Opial Marián Tatiana Jajcayová Bounded Window Testable Matrices + + p + + + P + - + + + R
Šišková Patrícia Tatiana Jajcayová Generalization of Pancake Sort Problem to Two Dimensions + + + p + - - P + + + + R
Spišák Denis Pavel Petrovič Prevádzka portálu projektov výukovej robotiky Centrobot + + p + + + + P + + R + +
Šuník Martin Peter Borovanský Lokalizácia a navigácia v interiéri + + - p - + + + P + + R +
Vetrík Tomáš Andrej Lúčny Hromadné operácie nad MS Windows + + p + - + + + P + + - R
Vodila Ján Peter Náther Live trackovanie traťových závodov + + p + + + + -  ! P + - R
Zemeš Viliam Michal Winczer Silmulácia dopravnej situácie + - p + - + + +  ! P + + +
pp - pripraví si prezentáciu o návrhu svojej práce na 10-15 minút
pr - pripraví si prezentáciu prototypu

Hodnotenie:

denníky
k 18. 3.
webstránky
k 18. 3.
denníky
k 7. 4.
denníky
k 30. 4.
text
Dobiáš Dominik -1   mal
Križan Ferdinand -1   mal
Lamoš Rastislav -1% -1   mal
Masár Branislav 1   mal
Opial Marián 0*   mal
Šišková Patrícia   mala
Spišák Denis -1   mal
Šuník Martin -1   mal
Vetrík Tomáš 1$   mal
Vodila Ján   mal
Zemeš Viliam -1 -1 -
* - chýba východisková kapitola na stránke
# - príliš všeobecný záznam v denníku, treba konkrétnejšie
@ - neaktuálny denník, viac ako 2 týždne starý záznam, alebo iba jeden záznam za tento semester, hoc aktuálny
% - denník chýba alebo z tohto semestra obsahuje iba jeden, už neaktuálny záznam
$ - denník píšte prosím priamo na stránku, nie do dokumentu, stačí čistý text oddelovaný <br>
ß - prečo "ulozto" keď to môžete nahrať priamo na davinci?