Štvrtok, 09:00, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

Prihláste sa na tréningovú obhajobu práce

školiteľ téma 20.
2.
27.
2.
6.
3.
13.
3.
20.
3.
27.
3.
3.
4.
10.
4.
24.
4.
15.
5.
22.
5.
Kundlová Veronika Peter Náther Recommendation engine pre webovú aplikáciu p + P - + + + - +
Lagiň Daniel Elena Šikudová Aplikácia genetických algoritmov na analýzu textúr p + + !- P + - + +
Michalička Juraj Peter Borovanský Kniha jázd pre Android + p P + + + + + +
Michalík Eduard Andrej Blaho Webová aplikácia na vytváranie zadaní pre žiakov základných škôl + p + !+ P + + - +
Roman Moravec Martin Vesel Web based information system for PC/Smartphone servis + - - !+ !- - + P +
Novák Matúš Andrej Lúčny Simulácia plnenia strategických cieľov superorganizmu + p - + + P - - +
Pázmány Peter Miroslav Vladár Použitie NFC čipu na autentifikáciu osôb - p - + !- !+ - !+ P
Sekáč Andrej Igor Farkaš Obojručné uchopovanie objektov v robotickom simulátore - p + !+ - P + + +
Šafárik Miroslav Andrej Blaho Informačný systém pre autoškoly + p + + + P + + +
Štefaňák Martin Tatiana Jajcayová Frequency Sequences of Finite Difference Sets + + + + + - P + +
Šulík Peter Peter Borovanskému Framework pre tvorbu GPS online hier + - p + + + !- P +
Taraj Michal Andrej Blaho Nástroj pre tvorbu edukačných hier na výuku anglického jazyka + + + + - - - !+ P
Vališová Karin Igor Farkaš Learning the body schema in a humanoid robot + + - + + + P + +
Zelinka Ján Ján Rybár Online laboratórium na meranie a vyhodnocovanie kognitívnych schopností + + - + - + !- P +

Body:

školiteľ denníky 20.3. denníky apríl
Kundlová Veronika Peter Náther trochu stručné, ale ok: +1 ok: +1
Lagiň Daniel Elena Šikudová treba vždy uvádzať dátumy neaktuálne: -1
Michalička Juraj Peter Borovanský ok: +1 ok: +1
Michalík Eduard Andrej Blaho ok: +1 neaktuálne: -1
Roman Moravec Martin Vesel príliš stručné neaktuálne: -1
Novák Matúš Andrej Lúčny pekné: +1 pekne: +1
Pázmány Peter Miroslav Vladár chýba: -1 neaktuálne: -1
Sekáč Andrej Igor Farkaš chýba: -1 ok: +1
Šafárik Miroslav Andrej Blaho ok: +1 ok: +1
Štefaňák Martin Tatiana Jajcayová chýba: -1 ok: +1
Šulík Peter Peter Borovanskému krásne: +1 ok: +1
Taraj Michal Andrej Blaho ok: +1 ok: +1
Vališová Karin Igor Farkaš ok: +1 neaktuálne: -1
Zelinka Ján Ján Rybár chýba: -1 chýba: -1