2-AIN-131/14: Pokročilé programovanie v Jave (Java EE), letný semester

TOTO JE ARCHÍVNA STRÁNKA Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV, SLÚŽI LEN NA ORIENTÁCIU

Aktuálna stránka: https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:JavaEE/sk

kurz voľne nadväzuje na základný kurz javy Programovanie (4)

Java 7 EE API Documentation at Oracle

Pavel Petrovič, I-19

Kurz
Utorok 9:50 a Piatok 13:10, vždy miestnosť F1-248 (23.2. neštrajkujem)

Kontakt: pavel.petrovic @ fmph.uniba.sk

Voliteľný predmet zameraný na prehĺbenie zručností a vedomostí o jazyku Java.

Hodnotenie

   okolo 10 úloh s dotáciou po 10 bodov (L.I.S.T.)
   možnosť získať prémiové body za ďalšie úlohy/malé prémiové projekty

    100-90 percent - A
    90-80 percent - B
    80-70 percent - C
    70-60 percent - D
    60-50 percent - E
    < 50 percent - Fx.


Pre semester leto 2016/2017 teda platí:
Základná Java:

     základ + prémia
Siete I    10 + 4
Tiny DC    0 + 20
java.nio    7 + 0
XML      13 + 0
Databáza-I   5 + 10
Java8 streams 7 + 0
-----     
Medzisúčet  42 + 34

Java EE:
         základ + prémia
Servlet        10 + 9
Asynchrónny servlet  9 + 0
JSF          10 + 0
Websocket       15 + 0
JPA          10 + 5
JMS          0 + 15
Webové služby     10 + 0
Spring        10 + 0
-----         
Medzisúčet      74 + 29

zľava ISIC CARD   -10 + 10
ZOSTÁVA ZAPLATIŤ:  106 + 73

body na zisk zákazníckeho kreditu: 

 - 21 zo základnej Javy (DPH 50%)*
 - a 32 z Java EE    (DPH 50%)*
 
bodová sadzba pre ZK:

 53.0 - 63.5: E
 63.6 - 74.1: D
 74.2 - 84.7: C
 84.8 - 95.3: B
 95.4 a viac: A

* DPH = dolná povinná hranica
    z celkových povinných bodov
                           


Sylabus
Denníček 2017

20.2. Komunikácia medzi dvomi aplikáciami cez sockety (java.net.*), príklad. Príklad tinydc so zložitejšou aplikáciou o distribuovaných výpočtoch s architektúrou client/server a master/slave.
21.2. Knižnica java.nio - channels, buffers, asynchrónna komunikácia cez sockety, Selector
27.2. Spracovanie XML v Jave: SAX, DOM, StAX, JAXB / podľa Heroutovej knihy - kapitoly 4,5,6,7. Čítali sme si najmä tieto subory a programy: Kap4: jidlo.xml, VahaJidloSAX.java, CenaJidloSAX.java, ValidatorSAX.java, jidlo-ns.xml, VypisVsehoNSSAX.java: Kap5: CenaJidloDOM.java, NodeIteratorDOM.java, TransformaceJidloDOM1_6.java, ZmenaJidloDOM.java, NoveJidloDOM.java; Kap6: VahaJidloStAX.java, NaZadostStAX.java, JidloStAXWrite.java; Kap7: jidlo.xsd, generovano/* (pomocou nastroja xjc), VahaJidloJAXB.java, CenaJidloJAXB.java, ZmenaAZapisJAXB.java, JidloWriteJAXB.java.
28.2. Spracovanie JSON v Java EE: object model, stream API
6.3. JDBC - jednoduché query a update SQL príkazy, prepared statements, transakcie
7.3. Peter Kuljovský: Java 8 streams
13.3. Servlet
14.3. AJAX a servlet dnesna kalkulacka a zaciatok ulohy
20.3. Začíname JSF: kalkulacka s JSF
21.3. Kombinovanie JSF s technológiu AJAX - JSF chat s AJAXom
27.3. Príklad na využitie JSF s AJAXom - projekt Detektívka
28.3. Hlbšie rozpracovanie projektu Detektívka
3.4. Technológia websocket - ukážky jednoduchých projektov
4.4. Rozpracovanie projektu využívajúceho websocket - komunikácia na strane servra a riadiacia logika
10.4. Technológia JMS - príklad na posielanie výpočtových úloh cez JMS Topic
11.4. Príklad na využitie technológie JMS - centrálne logovanie správ
24.4. Dokončenie projektu využívajúceho websocket - komunikácia na strane javascriptu
25.4. Úvod do technológie JPA (príklad jednoduchej evidencie osôb s prepojenými tabuľkami)
2.5. Pokročilejšie príklady použitia JPA
9.5. Jax-ws, citaciservis.zip - obsahuje priklad na service, client aj s komplexnym typom (nezabudnut na default constructor)
15.5. Jax-rs, jednoduchý server a klient pre RESTful web services.
16.5. Batch processing v Java EE
22.5. Spring (Lívia Kupčuliaková)
23.5. Spring a Vaadin (Lívia Kupčuliaková)


Staršie materiály
Literatúra