Reflexie

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search


Reflexie studentov na predmet Digitalne technologie vyroby
PC Meno reflexia
1 Samuel Wendl
2 Martin Miklis
3 Viliam Vakerman
4 Jonatan Ondrej Foltyn
5 Daniel Suchy
6 Daniel Grey
7 Vladimir Chudoba
8 Alzbeta Bohinikova
9 Marek Fedak
10
11