Príprava súboru na šitie

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search

1. Nájdeme si obrázok a uložíme (tento sa nachádza v oficiálnych pravidlách)

TakName.png

2. Otvoríme si PE-Design

PC1.png

3. Po spustení vyberieme "Create Embroidery Patterns Using Images"

PC2.png

4. Vyberieme náš uložený súbor

PC3.png

5. Zvolíme metódu "Auto Punch". Táto metóda sa mi zatiaľ najlepšie osvedčila

PC4.png

6. Tu si môžeme vybrať, ktorú časť obrázku chceme šiť (ohraničenie šitej časti)

PC5.png

7. Tu sa dá nastaviť rozmery šitého obrázku

PC6.png

8. V tejto časti sa obrázok digitalizuje. Najdôležitejšie je, že používame farby, ktoré sú tu (vo fablabe = "Thread Chart: Fablab"). Ak je obrázok mierne zdeformovaný, treba znížiť "Noise Reduction". "Segmentation Sensitivity" väčšinou nemením. Potom treba upraviť počet farieb tak, aby sme videli farby usporiadané (prípadne aj sfarbené) ako na zdrojovom obrázku. Posledným krokom je odstrániť nežiadúce časti obrázka (kliknutím na farbu v obrázku) alebo celú farbu (kliknutím na farbu v tabuľke napravo od obrázka - "Omit Region Colors"). Keďže sa mi nepáčilo ako to digitalizovalo text, tak som ho tiež odstránil (pridám v kroku 20)

PC7.png

9. Následne treba obrázok rozdeliť (ľavým tlačítkom obrázok vyberieme, klikneme pravým a zvolíme "Ungroup")

PC8.png

10. Ideme upravovať spôsob stehu (ako to vyšije) a farbu (akou farbou to vyšije). Ja som chcel celý obrázok stehom "Satin Stitch". Vybral som si najprv najvnútornejšiu časť, prešiel do ponuky "Shapes" a vybral "Satin Stitch"

PC9.png

11. Následne som vybral nech smer stehu nastavuje automaticky. V pravej časti programu je tabuľka, v tej som si vybral "Sewing Attributes" a tam som zvolil "Direction" "Auto"

PC10.png

12. Potom som chcel zmeniť farbu (čo mi úplne nevyšlo, vysvetlím neskôr). V tej istej tabuľke ako krok dozadu zvolím "Color" a tam som si vybral farbu "Flesh" (najviac sa mi podobala na originálnu farbu). Ak sa farba nezmení, nie je to pohroma, len sa uistite, že rôzne farby obrázka majú rôzne farby aj po digitalizácii.

PC11.png

13. Takto to potom vyzerá. Zvolíme teraz ďalšiu časť obrázku, vnútorný rám.

PC12.png

14. Keďže steh už máme nastavený (treba kontrolovať), tak len zmeníme farbu (tentokrát na oranžovú)

PC13.png

15. Náhľad. Zvolíme poslednú časť (všetko čo je teraz ružové)

PC14.png

16. Keďže na poradí v akom to robíme až tak nezáleží, tak som tu najprv zmenil farbu a to na červenú

PC15.png

17. Potom som vybral druh stehu (malá dutina v "a" bola iným stehom)

PC16.png

18. A nastavím smer stehu na automatický.

PC17.png

19. Náhľad. Keďže písmo nevie pekne digitalizovať, dorobil som ho tu a na to sa teraz pozrieme.

PC18.png

20. V ponuke "Home" vyberieme "Text" a v ňom "Text" (prvá možnosť)

PC19.png

21. Napíšeme požadovaný text (v mojom prípade "A Beautiful Game") a stlačíme Enter

PC20.png

22. Kým máme vybrané písmo v hornej časti máme ponuku "Text", tam sa presunieme a nastavíme font ("Bell MT" sa podobá originálu)

PC21.png

23. Môže to vyzerať nejak takto

PC22.png

24. Ja som písmo následne posunul na úroveň predlohy a zúžil aby sa čo najviac podobalo

PC23.png

25. Keď sme so súborom spokojný stačí ho uložiť (netreba exportovať) na USB (jedno je väčšinou pri šijacom stroji)

PC24.png

Späť - Váčok