Otočné zrkadielko

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, searchČo budem potrebovať?

Zrkadlo
 • Budem potrebovať nejaké otočné zrkadielko, ktoré si poupravíme z jedného boku
 • Servo SG90
 • Servo FS90R
 • Arduino nano strong
 • Napájanie, baterky
 • 4 -krát tlačidlá Touch
 • prepájacie káble typu M-F
 • skrutky (šróby) na upevnenie držiaka na servo v základni - 2kusy


Prečo?
Vyskúšať vytvoriť si niečo vlastné a oboznámiť sa s Arduinom. Navyše to bude unikát, ktorý v obchode len tak nenájdete. A napríklad pri šminkovaní si zrkadielko nezašpiníte len kvôli natočeniu, len ľahko pomocou tlačidla si ho natočíte ako budete potrebovať.


Ako na to?
Všetky súbory nájdete tu: projekt-zrkadlo-Lenka-Dermiskova.zip

Najprv si komponenty pripojíme k Arduinu.
Ja som začala Touch tlačidlami
1/0 pripojíme porty 2,4,6,8 ( žltá farba v Arduine nano strong),
GND pripojíme na GND(čo sú čierne porty v Arduine nano strong)
VCC pripojíme na 5V (červené porty v Arduine nano strong)

Servo SG90 som dala na port 10
Servo FS90R som dala na port 12

3D tlačený model som si stiahla zo stránky : https://www.thingiverse.com/thing:3958326
A podľa svojho projektu som po upravila niektoré komponenty (Front cover V1, small gear V1), a držiak z názvom (servo_mount_for_remote_V1) nebudem potrebovať, vymodelujeme si vlastné.

 • z procesu vývoja...
 • vytlačené komponenty...
 • Komponenty pre 3D tlač

  potom čo si všetko zložíme a po upevňujeme, to bude vyzerať takto:

 • Zapojenie
 • Zapojenie

s držiakom na horné servo som improvizovala a zostrojila som ho z konštrukcie fixy, čo som prilepila o platňu taviacou pištoľou a na to som pripevnila servo drátikom.
Všetko v základni som musela dobre prichytiť aby mi to nebránilo-spomaľovalo v otáčaní vpravo-vľavo.
Do platne ktorá sa bude otáčať som musela spraviť v prostriedku otvor na káble k servu, ktoré otáča zrkadlom hore-dole. Video na pozretie neúplného celku:

K finálnemu výsledku pripevníme ešte riadiaci panel a ja som ešte prefarbila na zlato otočnú platňu aj s vyrobeným držiakom z fixy-pera na servo.:

Otočné zrkadielko som nastavila v otáčaní vpravo-vľavo na 8-em otočení, z dôvodu toho aby sa mi veľmi nezamotali káble okolo zrkadielka, ktoré idú k vrchnému servo, ktoré otáča zrkadlo hore-dole.

 • Zrkadlo

Kód pre otáčanie zrkadielka:


 
#include <Servo.h> 
const int touchPravy = 2;
const int touchLavy = 4;
const int touchHore = 6;
const int touchDole = 8;

int val1 = 0;
int val2 = 0;
int val3 = 0;
int val4 = 0;
int poziciaOtoc = 0;
int sklopNaklonPozicia = 90;
int krpos = 1000;<br>
Servo s2;
Servo s;
void setup() {
 s.attach(10);
 s2.attach(12);
 pinMode(touchPravy, INPUT);
 pinMode(touchLavy, INPUT);
 pinMode(touchHore, INPUT);
 pinMode(touchDole, INPUT);
 s2.write(sklopNaklonPozicia);
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("start....");
 delay(1000);
}
int otocTo(Servo motorcek, int sklopNaklonPozicia, int koniec) {
 int naopak = 1;
 if (sklopNaklonPozicia > koniec){
  naopak = -1;
  }
 for (int i = sklopNaklonPozicia; i != koniec; i += naopak ) {
  motorcek.write(i);
  Serial.println(i);
  delay(krpos/5);
 }
 return koniec;
}

void loop() {
 val1 = digitalRead(touchPravy);
 val2 = digitalRead(touchLavy);
 val3 = digitalRead(touchHore);
 val4 = digitalRead(touchDole);
 if (val1 == 1) {
  delay(500);
  if (poziciaOtoc != 8) {
   s.write(84);
   Serial.println(poziciaOtoc);
   delay(krpos);
   s.write(90);
   poziciaOtoc += 1;
  }
  else {
   Serial.println("prvy else..blok..");
   s.write(90);
  }
 }
 if (val2 == 1) {
  delay(500);
  if (poziciaOtoc != -8) {
   s.write(95);
   Serial.println(poziciaOtoc);
   delay(krpos);
   s.write(90);
   poziciaOtoc -= 1;
  } else {
   Serial.println(poziciaOtoc);
   Serial.println("zle -10");
  }
 }
 if (val3 == 1) {
  delay(500);
  if (sklopNaklonPozicia != 120) {
   sklopNaklonPozicia = otocTo(s2, sklopNaklonPozicia, sklopNaklonPozicia + 10);
   Serial.println(sklopNaklonPozicia);
   delay(krpos / 2);
  } else {
   Serial.println(sklopNaklonPozicia);
   Serial.println("zle 3tlacidlo");
  }
 }
 if (val4 == 1) {
  delay(500);
  if (sklopNaklonPozicia != 40) {
   sklopNaklonPozicia = otocTo(s2, sklopNaklonPozicia, sklopNaklonPozicia - 10) ;
   Serial.println(sklopNaklonPozicia);
   delay(krpos / 2);
  } else {
   Serial.println(sklopNaklonPozicia);
   Serial.println("zle 4tlacidlo");
  }
 }
}