Kuchyňský dávkovač

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search

Kuchyňský dávkovač

Čo?

Ako projekt som si vybrala kuchyňský dávkovač cereálií, cestovín alebo iných prísad, ktoré uznáte za vhodné. Vďaka zabudovanému senzoru na pohyb si môžeme nadávkovať cereálie kedykoľvek, keď položíte misku pod dávkovač. Taktiež projekt môže byť využívaný ako dávkovač potravy pre domáce zvieratko. Inšpirovala som sa https://www.youtube.com/watch?v=mjiexlL6Cfo&t=3s .

Prečo?

Dávkovač môže byť šikovným pomocníkom hlavne ráno pri rýchlom robení raňajok.

Ako?

Na zapojenie potrebujeme:

 • Arduino Nano
 • Servo motor SG90
 • IR senzor
 • Kábliky
 • 3D modeláciu v OpenScade


Zapojenie

Arduino -> servo

Zapojenie
  RED 3V3 -> RED 5V 
BLACK GND -> BROWN GND
WHITE D9 -> WHITE PWD

Arduino -> IR senzor

  GREEN GND -> GREEN GND 
GREY 5V -> GREY VCC
BLUE D2 -> BLUE OUT

Kod na zapojenie


#include<Servo.h>
Servo s;
int IRSensor = 2; 
void setup() 
{
  s.attach(9);
  pinMode (IRSensor, INPUT); 
}

void loop()
{
 if (digitalRead(2) == HIGH){
s.write(60);
 }
 else {
 s.write(-60);
 }
}


Návrh 3D modelácie

 • Vrchná časť, ktorá bude slúžiť na plnenie prísad dávkovača. Pomocou držiaka sa pripevní na stojan.
 • Držiak na servo, ktorý sa pripevní na stojan.

Celkový dizajn

Návrh poskladaného dávkovača z 3D častí

Jednotlivé časti dávkovača som poskladala v programe Tinkercad, kde som si stojan so servom ručne dokreslila. Na stojan môže byť použitá pevná tyč na, ktorú pripevníme vrchnú časť. Potom pripevníme držiak na servo, ktorý bude mať na sebe upevnený otočný kryt, ktorý si taktiež vyrobíme z pevného papiera s rozmermi podľa potreby. Kryt bude brániť vypadnutiu obsahu z vrchnej časti.


Záver

Zhotovenie dávkovača z vytlačených časti na 3D tlačiarni.

Jednotlivé časti vytlačené na 3D tlačiarni som pevne upevnila na drevenú tyč, ktorá je pripevnená o stôl. Servo má na sebe pomocou taviacej pištole upevnený otočný kryt, ktorý je vystrihnutý z kartónového papiera. IRSensor je za pomoci drôtu upevnený na vrchnú časť, tak aby smeroval nadol v smere uloženia misky pod dávkovač.

zdrojové súbory OPENSCAD