Kalimba rekordér

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search

Čo?

Pomocník na vytváranie, ukladanie a prehrávanie melódií pre hudobný nájstroj kalimba.

Prečo?

Kalimba je pomerne málo rozšírený hudobný nájstroj. Z tohto dôvodu je naň veľmi ťažké nájsť "taby", podľa ktorých by človek mohol hrať. Hoci samotná hra na nástroji je jednoduchá a zvládne ju každý, zahrať si na kalimbe vašu obľúbenú pieseň môže byť cesta na dlhú trať. Bez hudobného vzdelania je veľmi náročné upraviť pôvodné verzie piesní do podoby, v ktorej by mohli byť využívané aj verejnosťou hrajúcou na kalimbe.

Ak by sa vám to aj podarilo, vyvstáva tu ďalší problém. Zatiaľ je len málo spôsobov, ako takúto upravenú skladbu môžete zdieľať s verejnosťou, či si ju niekde uložiť a neskôr spätným prehratím zopakovať.

Ako?

Chceme, aby naše zariadenie bolo schopné melódie nielen prehrávať, ale i uchovávať. Budeme teda potrebovať jedno tlačidlo, ktoré bude prepínať medzi dvoma režimami: editovacím a nahrávacím/prehrávacím.

Bežne dostupné zvukovo najbohatšie kalimby mávajú až pätnásť tónov. S pomocou 3d tlačiarne vyrobíme rad pätnástich tlačidiel, z ktorých každé bude, podobne ako na klavíri, predstavovať jeden tón, ktorý sa po stlačení rozozvučí, resp. nahrá.

Nakoľko počet tónov kalimby sa môže meniť, chceme, aby sme vedeli jednotlivým tlačidlám priradiť vlastné tóny podľa toho, v akej tónine je naša kalimba naladená.


Editovací režim:

-priradenie tónov ku tlačidlám
-výber skladby a jej prehratie
...

Prehrávací/Nahrávací režim:
...