Kŕmidlo pre vtáky

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search

Sypaním kŕmiva môžeme pomôcť rôznym vtákom prežiť tažké zimy najmä v mestách, kde je pre nich hľadanie potravy ešte náročnejšie ako v prírode. Niekedy sa dokonca odporúča prikrmovať počas celého roku.
Na to môžu poslúžiť nasledujúce kŕmidla: jedno je klasické kŕmidlo a druhé je "inteligentné", ktoré automaticky dosýpavá kŕmivo zo zásobníka.

Materiál

Na výrobu klasického kŕmidla je potrebné:

 • 3D model
 • Drevená doska (odporúčaný rozmer: 600x300x18 mm)
 • Zopár skrutiek / lepidlo na drevo
 • Drevený kolík (s polomerom 5 mm)

Na výrobu inteligentného kŕmidla:

 • 3D model
 • 2x Drevená doska (odporúčaný rozmer: 600x300x18 mm)
 • 2x (Zopár skrutiek) / lepidlo na drevo
 • Drevený kolík (s polomerom 5 mm)
 • Arduino Nano
 • Servo motor

Extra:

 • Lak na drevo do exteriéru
 • Kŕmivo

Postup

Klasické:
V prípade, že model úplne nevyhovuje(napríklad máme inú hrúbku dosky ako je odporúčaných 18mm), dá sa jednoducho upraviť v programe Fusion360. Ak sme s modelom spokojný, vygenerujeme G-code tiež vo Fusion360 (návod: CNC fréza)
Potom sa pomocou frézy vyrežú z dosky jednotlivé časti kŕmidla.

vyrezane

Ak plánujete drevo nalakovať kvôli predĺženiu životnosti, alebo už len z estetického hľadiska, teraz je na to najvhodnejší čas.
Vyrezané kusy zlepíme, alebo priskrutkujeme podľa 3D modelu a drevený kolík natlačíme na jeho miesto.

klasicke


Inteligentné kŕmidlo:
Najskôr dodržujeme rovnaký postup ako pri klasickom kŕmidle. Potom nám ostane 5 stien, 2x strecha pre zásobník a 4 malé časti (Component16:1 v modeli inteligentna).
Pri skladaní zásobníka najskôr priskrutkujeme zadnú stenu (v modeli komponent: "krmitko1:1") do ktorého vložíme arduino so servo motorom. (ako na nasledovnom obrázku, ale malo by to byť jednoznačné aj z 3D modelu)

klasicke

Arduino a motorček schováme krytkou (Component16:1 - Body4), do ktorej ale treba ešte vyvŕtať dierku na servo. Na servo pripevníme kruhové dvierka (Component16:1 - Body3), cez ktoré sa bude sypať krmivo.
Následne priskrutkujeme všetky zvyšné steny zásobníka a ukončíme to strechami, ktoré ale nepripevníme k ostatným stenám, ale iba k pomocným trojuholníčkom (Component16:1 - Body1 a Body2) ako je znázornené aj v modeli, aby sa dalo jednoducho strechu vybrať a dosyptať do zásobníka krmivo. Naše inteligentné kŕmidlo je hotové a malo by takto vyzerať:

klasicke


Program pre arduino

#include <Servo.h>

//12*60*60*1000 == 43200000 => kazdych 12 hodin sa dosypava krmivo
#define INTERVAL 43200000  

Servo s;

//prvy krat krmenie spusti po 1 minute od zapojenia arduina kvoli testovaniu
//dalsi krat az po INTERVALE
unsigned long nextMillis = 60000; 
//ako dlho budu otverene dvierka na dosypanie krmiva (ms)
int duration = 3000;

void setup() {
 s.attach(2);
 s.write(122);
}

void loop() {

 unsigned long currentMillis = millis();

 if (currentMillis > nextMillis && currentMillis < (nextMillis + INTERVAL)){
  nextMillis += INTERVAL;

  s.write(2);
  delay(duration);
  s.write(122); 
 }
 
}

3D Modely

File:Modely.zip Tu sa nachádza aj klasický aj "inteligentný" model