Inteligentná svetelná kocka

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search

Ciele

 • vyrobiť model kocky
 • vytlačiť model kocky
 • spojazdniť kocku (správne všetko zapojiť, zaizolovať, skontrolovať)
 • naprogramovať hru

Postup

Model kocky som vyrobila v openscade. Bolo potrebné presne vypočítať rozmery strán, dier na LEDky, matice, skrutky a iné detaily aby všetko sedelo ako má. Vyrobila som niekoľko modelov kým som sa dostala k finálnej verzii. Následne som si v tinkercade overila či konkrétne časti do seba zapadajú.

Finálna verzia kocky bola o rozmeroch 10x10x10cm, obsahovala 3mm diery na LEDky a na skrutky s maticami, dieru na arduino (aby sa dal vložiť do neho kód bez rozoberania kocky), tlačidlo a dotykové senzory. Kocka sa dala vytlačiť.

Na každú zo 4 dosiek som si pospájkovala 3 multiplexery, 24 LEDiek a rezistory podľa nasledujúcej schémy.

Miesto toho aby boli všetky LEDky zvlášť zapojené do zeme, tak som ich musela spojiť aby som ušetrila miesto.

Zem.jpg

Naspájkovala som 2 dotykové senzory (piny A3, A7), sirénka na D13 a potom už len dosky k LEDkám a nakoniec všetkú zem do doštičky, ktorá potom viedla k zemi do arduina a to isté so zdrojom. Ďalej bolo treba všetko skontrolovať či niekde nie je niečo vyskratované, opraviť a dôkladne zaizolovať.

Zoznam súčiastok

 • 96x LED (červená, zelená, žltá)
 • 96x rezistor 220 Ohm
 • 12x shift-register 74HC595
 • gyroskop MPU6050
 • pasívna sirénka
 • držiak na dva AA články
 • 2ks Li-Ion batérie 14500
 • Zdroj 5V 4A
 • Odporový delič na meranie napätia bateriek
 • Arduino Nano
 • vypínač KCD11
 • kábliky
 • 6 stien kocky vytlačených na 3D tlačiarni

Zapojenie

Schema.png

Analýza technológií

Najskôr sme overili funkciu shift-registrov pre jeden aj pre viacero zapojených za sebou:

Nasledujúci program postupne rozsvecuje 24 LED-iek pripojených na troch zreťazených shift registroch:

const int latchPin = 8; //Pin connected to latch pin (ST_CP) of 74HC595
const int clockPin = 12; //Pin connected to clock pin (SH_CP) of 74HC595
const int dataPin = 11; //Pin connected to Data in (DS) of 74HC595

void setup() {
 //set pins to output because they are addressed in the main loop
 pinMode(latchPin, OUTPUT);
 pinMode(dataPin, OUTPUT);
 pinMode(clockPin, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 unsigned long x = 1;
 for (int i = 0; i < 24; i++)
 {
  setLEDs(x);
  delay(150);
  x <<= 1;
 }
 x >>= 1;
 for (int i = 0; i < 24; i++)
 {
  setLEDs(x);
  delay(150);
  x >>= 1;
 }
 setLEDs(0);
 delay(150);
}

void setLEDs(unsigned long state) {
 // turn off the output so the pins don't light up
 // while you're shifting bits:
 digitalWrite(latchPin, LOW);

 // shift the bits out:
 // (kazdy bajt ide do jedneho z tych 3 integracov na jednej doske)
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, state >> 16);
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, (state >> 8) & 255);
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, state & 255);

  // turn on the output so the LEDs can light up:
 digitalWrite(latchPin, HIGH);
}


3D model

3D model inteligentnej kocky

Download: zozipované STL súbory


Výsledok

Zatiaľ sa mi kocku kvôli opatrnosti nepodarilo zatvoriť, ale dalo by sa povedať, že model je funkčný:

výsledný, takmer dokončený model

výsledný, takmer dokončený model, iný pohľad

Program