Arduino

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search

Pozri tiež: Arduino - starší návod

Cvičenie k poštovej zásielke

Ak Vám prišla už zásielka, nájdite si 2h času, vytiahnite balíček, popozerajte si videá a niečo, čo sa Vám podarí, nafoťte, alebo nafilmujte a nahrajte do zdieľaného priečinka, aby sme videli, že ste s tým pracovali. Videá sú jednak na youtube a jednak priamo downloadovateľné (odporúčam použiť VLC Player na prezeranie). YouTube videá sú zoradené priamo v play liste, takže môžete ísť aj tadiaľ: Arduino cvičenie - playlist