FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam W

Wittgenstein, l. - významové útvary

Wittgenstein, L. - významové útvary

bytie (46)

fakt (46)
filozofia (46)

hra jazyková (47)

ja (46)
jazyk (47)

logika (46)

mysliteľné (46)
myšlienka (46)

obraz sveta (46)

pýcha (45)

skutočnosť (46)
stav vecí (46)
svet (46)

veda prírodná (46)
veta (46)
význam vety (46)

žartovanie (47)