FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Logika (wittgenstein, l. i)

logika ( Wittgenstein, L. I)

- pojednáva o možnosti vecných stavov. Ukazuje, ktoré vecné stavy (46) sú možné a ktoré nie. Udáva túto možnosť čisto formálne.

Logika je úplne nezávislá od skúsenosti. Vety logiky sú tautologické, t. j. nehovoria