FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Význam stimulačný (quine, w. van o.)

význam stimulačný ( Quine, W. Van O.)

- obor stimulácií (196) súhlasne alebo nesúhlasne spojený s pozorovacou vetou (196). V prípade súhlasného spojenia ide o súhlasný stimulačný význam, v prípade nesúhlasného spojenia o nesúhlasný stimulačný význam ( L1022;11).