FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stimulácia (quine, w. van o.)

stimulácia ( Quine, W. Van O.)

- časová usporiadaná množina všetkých exteroceptorov aktivovaných zakúšajúcim subjektom pri danej príležitosti. Každá zo stimulácií je podľa definície globálna: je to množina všetkých spätých exteroceptorov, nielen tých, ktoré náhodou vyvolávajú správanie. Stimulácie zhrnuté v stimulačnom význame (196) sa teda budú jedna od druhej značne odlišovať neefektívnym vzruchmi, ale svojim efektívnym jazdrom si musia byť pre subjekt v nejakom ohľade vzájomne podobné (teda perceptuálne podobné,, nie receptuálne); to znamená podobné v tom, že vyvolajú podobné správanie. To, že na ne človek na všetky reaguje tou istou pozorovacou vetou (196), je samo osebe prípadom podobnosti vyvolaného správania ( L1022;10, 11-12).