FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Touraine, a.

Touraine, Alain (1925 - )

- francúzsky sociológ; sprvu skúmal vývoj práce v priemysle a robotnicke hnutie. Potom sa zameral na systémy konania a sociálne hnutie v dobe postupného prechodu od industriálnej spoločnosti k postindustriálnej spoloč- nosti ("programovanej spoločnosti"), v ktorej sa ako hlavný problém Tourainovi javí riadenie a schopnosť zvládať prístroje.