FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spoločnosť postindustriálna

spoločnosť postindustriálna

- nová etapa spoločnosti, ktorá nasleduje po etape priemyselnej ( industriálnej spoločnosti). Postindustriálna spoločnosť sa vyznačuje rozhodujúcim podielom sektoru služieb, vedy a vzdelania, zásadnými technologickými premenami, vysokošpecializovanými mocenskými elitami.

Termín 'postindustriálna spoločnosť' zaviedol D. Bell.

------------------------------
spoločnosť postindustriálna>