FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Synderesis (tomáš akvinský)

synderesis ( Tomáš Akvinský)

- poznanie najvšeobecnejších mravne-praktickych princípov. Toto vedenie prináleží praktickému rozumu (ratio practica) prirodzene ( L979;79).