FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Synderesis

synderesis (gr.)

- podľa Tomáša Akvinského: poznanie najvšeobecnejších mravne-praktickych princípov. Toto vedenie prináleží praktickému rozumu (ratio practica) prirodzene, má teda, podobne ako mravný zákon u Kanta, apriórny charakter ( L979;79).