FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skutočnos» - druh/príklad

skutočnos» - druh/príklad

autorstvo
narodenie
skutočnos» právna
smr»