FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Autorstvo

autorstvo

- skutočnosť, že je dakto pôvodcom ( autorom) určitého diela ( L163;110)