FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skok

skok

- podstatná, kvalitatívna zmena, premena kvantitativnych zmien na kvalitatívne ( prechod kvantitativnych zmien na kvalitatívne), v porovnaní s predchádzajúcim evolučným štádiom vývinu je skok viac alebo menej otvorená a relativne rýchla zmena.